Det er sikkert mange rundt om i landet som ikke har det fjerneste forhold til “Sandvika”, men det var altså et lite tettsted (togstasjon) ca 12 km vest for Oslo.
Et sted hvor også de såkalte “hurtigtogene” fra NSB  stoppet og hvor det kanskje var litt flere forretninger enn hva man fant rundt andre stasjoner.

Idag er det annerledes!  Som “Bærum kommunes hovedstad” har Sandvika gjennom de senere år hatt en eksplosjonsartet utvikling og fremstår i dag nærmest som en liten “drabantby” til Oslo.
Her skal jeg forsøke å ta dere med på en liten reise rundt i Sandvika og forhåpentligvis gi dere et litt bedre inntrykk av stedet:


Vi begynner turen ved Kjørbokollen.  Kjørbokollen, en liten nut rett vest for Sandvika, hadde  i mange år kun ett enkelt forretningsbygg (på toppen) med en fantastisk utsikt over fjorden, men i disse dager er det slutt på utsikten. Nye og moderne terrasse-leiligheter klatrer opp fjellsidene. Det gamle forretningsbygget kan skimtes i skyggene bak.


Rett under Kjørbokollen finner vi en begynnende “trafikkmaskin”. Her kommer trafikken fra E-18 og deler seg til Sollihøgda og Hønefoss (hovedløpet), mens annen trafikk går til Slemmestadveien (alternativ trafikkåre langs kystlinjen) eller til Sandvika Storsenter som er et av landets aller største kjøpesentra (Steen & Strøm)


Togskinner har aldri vært noe særs pent syn, men det er nødvendig for å skape et korrekt bilde av stedet. Dette er altså Vestfoldbanen og Sandvika stasjon helt i bekgrunnen.


I åsen innenfor selve Sandvika sentrum finner vi Bærum sykehus. Det hvite bygget med en tårnkonstruksjon er det gamle Bærum sykehus, idag primært drevet som legevakt og akutt-innleggelse, mens det røde mursteinsbygget til venstre er det nye Bærum sykehus.


Kikker man ned i gatebildet, kunne vel disse bildene vært tatt i en hvilken som helst storby? Men det er altså tatt umiddelbart utenfor Sandvika Storsenter (tidligere nevnt)

Men,- Sandvika er noe mer…Mange gater er lagt ned mot Sandvikselva som  renner ut i Oslofjorden akkurat her.
Langs elvebredden er det anlagt grønne plener og spaserveier samt en og annen friluftsrestaurant:


Sandvikselva er forøvrig en av landet bedre lakse-elver (Det visste du ikke?) og har
gjennomgått en betydelig rensing gjennom de siste år.


Moderne forretningsbygg omkranser elven som forøvrig også har en rekke broer som bygger det gamle og det nye Sandvika sammen -


Her er Bærum kommunes nye administrasjonsbygg med en sentral beliggenhet langs elven, men fortsatt har man selvsagt beholdt det gamle rådhuset med sin særegne arkitketur -


Dette rådhuset ligger i den gamle delen av Sandvika omgitt av park, statuer og blomsterMandeltrær begynner å kaste et rosa skjær over sine omgivelser, men ellers har  kommunegartneren anlagt små “fargeklatter” der det har vært mulig_

Brudespireaen trives i alle fall i murveggen og står allerede i full blomst -


På min lille vandring møtte jeg også hva man kan lalle “det definitive vårtegn”_

Vi spaserer over en av de mange broene over Sandvikselva og kommer inn i den eldre del av Sandvika -

Også på denne siden kan man spasere langs elven. Gaten du ser er vel en av Sandvikas minst trafikkerte . . .


Dette er hovedgaten i “det gamle Sandvika”. Idag er det en  “gågate” med store restriksjoner på trafikk. Her finner vi også den velkjente “Helgerudgården” med et utall av forretninger, kafeer osv.

Samme hovedgate, men denne gang mot syd (og sjøen)

Men vi skal den andre veien -


Dette bildet er hentet fra torvet foran Sandvika jernbanestasjon. Egentlig skulle det jo vært masse vann i fontenten midt på plassen, men kommunegartneren synes kanskje det er vel tidlig ennå…

Går vi over på den andre siden av jernbanelinjen, passerer vi Sandvika buss terminal.
Litt lenger nede krysser Engervannsveien -- og her er det bygget opp en del moderne leiligheter med kort vei til såvel forretninger som til sjøen med båtplasser og badestrender.

Men man skal ikke mange meterne oppover lang Engervannsveien før man finner herskapelige eneboliger  i såkalt “sveitserstil”, – alle fra en forgangen tid.

Også i denne enden av Sandvika, finner vi en “grønn lunge”.  Den skarpe observatør vil se at det ligger en liten “knatt” i elva og – at det på toppen av denne knatten ligger en svane – på reir!


Med full zoom er det selvsagt mulig å avlegge den stolte mor et lite besøk på “fødestua”, men siden optikke da trekker ting sammen, er det ikke lenger mulig å se at dette er på en liten holme i elva.  Legg merke til at det også hekker ender på denne lille knatten…


Parkbestyreren sendte meg et veldig kritisk blikk, men fant etter nitid kontroll å kunne innrømme meg en passerseddel denne gangen -

Vi spanderer er bilde den andre veien,- tilbake innover mot Sandvika-


Løkketangen senter i bakgrunnen. Det er da enda et kjøpesenter i Sandvika – ,  og sannsynligvis det minste.

Tvers av Løkketangens senter fant jeg en liten kuriositet- et lite sted som heter “Gråstua”, men ser man nøye etter, er det faktisk 3 tilsynelatende nogenlunde like små trevillaer som idag benyttes som forretninger. Det som fanget min oppmerksomhet var foruten beliggenheten – markedsføringen.


Eller hva skal vi vel si om denne plaketen?  Det må tydelig være en kvinnelig eier her, men hva sier  en revisor til  “dill dall” som varegruppe?

Det neste huset kaller seg “huset midt imellom” og har et nogenlunde sammenfallende vare- og tjenestetilbud:

Og det tredje -


- holdt stilen, – igjen med et beslektet tilbud på varer og tjenester. Jeg burde vel egentlig godt inn for å titte nærmere på dette, men det får bli en annen gang. Det sies at dette er gamle hus fra 20-årene som har vært lagret og nå gjenoppført.


Rett bak disse husene fant jeg en liten fredfull plett ved elven, oversådd med gullstjerner og langt fra all trafikkstøy…
I bakgrunnen den gamle Løkke bro som i 1895 ble malt av Claude Monet, men da sto broen lenger nede i elva.

Nede ved elven var det som man var hensatt til en annen tid-

Fra denne idyllen var det mulig å spasere langs elevn og ned til selve Oslofjorden


Innerst i bukta hadde politiet, brannvesnet og andre kommunale etater sine båtplasser, men lenger utover -


-hadde Bærums innbyggere funnet plass for sine båter. Legg merke til E-18 som her går i retning Oslo.

Rett på utsiden av Sandvika ligger “Kadettangen”,- den lokale badeplassen for de som ikke ønsker å dra så alt for langt. Idag frister ikke vanntemperaturen andre en ender og svaner, men ellers er det godt med besøk her.
Legg merke til brua i begrunnen. Den går over til Kalvøya. (Hørt om “Kalvøya-festivalen”?) og her finnes igjen et utall av muligheter til å nyte bade- og friluftslivet.


Det anbefales å ta med litt ekstra mat for det er en del sultne sjeler i nabolaget…

Og med mine mødige lemmer i solens varme, og trafikken på E-18 i trygg avstand, forlater jeg dere med dette oversiktsbildet av Sandvika der inne i bunnen av bukta.

Tusen takk for hyggelig følge.
Ditt neste anbefalter reise mål er:      SKUDENESHAVN

 

 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende